Ošetření - OWATROL – AQUADECKS

Ošetření - OWATROL – AQUADECKS

Nátěr AQUADECKS® od firmy OWATROL je ošetřující prostředek na vodní bázi sloužící k finálnímu ošetření dřeva. AQUADECKS® je ideální pro zahradní nábytek, obklady stěn i vodorovné plochy. Můžeme jej snadno aplikovat na nové i zvětralé dřevo a jeho vysoce penetrační složení znamená, že s postupem času nedochází k žádnému loupání či odlupování. Jeho patentované složení totiž zaručuje, že nátěr pronikne do dřeva (nezůstává na povrchu) a chrání jej zevnitř, přičemž si dřevo uchová i difúzní vlastnosti a po celou dobu životnosti nátěru je schopné „dýchat“. AQUADECKS® poskytuje vynikající ochranu proti škodám způsobeným vlhkostí a UV zářením a je k dispozici ve třech odstínech (HONEY, TEAK a GRAPHITE GREY).

Ošetření zahradního nábytku ThermoWood nátěrem OWATROL AQUADECKNátěr OWATROL AQUADECKS® je určen pro méně savé dřeviny a navíc obsahuje akryl-alkydové pryskyřice a je tím přímo předurčen jako nejideálnější nátěr pro dřevo ThermoWood®.

Ošetření zahradního nábytku ThermoWood nátěrem OWATROL AQUADECKAQUADECKS® je připraven k okamžitému použití bez nutnosti jakéhokoliv ředění, AQUADECKS® tak nabízí snadnou aplikaci a rychlou dobu schnutí pro nádhernou povrchovou úpravu. Jeho patentované složení zaručuje při správné aplikaci dlouhou životnost. Systém aplikace „mokré na mokré“ je revoluční a zaručuje velmi rychlou aplikaci bez nutnosti schnutí a broušení mezi jednotlivými vrstvami. AQUADECKS® poskytuje vynikající ochranu proti UV záření, bez tvorby povlaku, který by se šoupal, praskal či odlupoval. Nátěr OWATROL AQUADECKS® dřevo ThermoWood® ideálně chrání před praskáním, deformacím a jiným škodám způsobených vlhkostí a UV zářením.

rez-plus-pcd91.jpgDřevěný zahradní nábytek PROWOOD z masivu ThermoWoodPro minimalizaci poškození UV zářením a povětrnostními vlivy je nutné všechny plochy nábytku PROWOOD povrchově ošetřit ochranným nátěrem, zvláštní pozornost je třeba věnovat koncovým řezným plochám (čelům). Otevřené řezné plochy (čela), před provedením finální povrchové úpravy, ošetřete speciálním prostředkem z naší nabídky, určeným pro konzervaci řezných ploch (OWATROL PCD 91).

Pro finální ošetření nábytku PROWOOD doporučujeme použití nátěrových hmot dodávaných naší firmou (OWATROL-AQUADECKS®).

Nátěr na dřevo ThermoWood OWATROL AQUADECKS TeakDřevěný zahradní nábytek PROWOOD z masivu ThermoWoodV případě, že budete vybírat nátěrovou hmotu samostatně, doporučujeme vodou ředitelné pigmentované oleje s UV ochranou na bázi alkydových či akrylových pryskyřic. Použití samotných olejů na přírodní či syntetické bázi není doporučeno.

Dřevěný zahradní nábytek PROWOOD z masivu ThermoWoodV případě, že nábytek PROWOOD není povrchově ošetřen (je nedostatečně nebo nevhodně ošetřen) nátěrovou hmotou, nesníží to nikterak zásadně jeho životnost, avšak není možné garantovat veškeré deklarované vlastnosti materiálu, vznikání větších než vlásečnicových trhlin a také jeho nestejnoměrné barevné změny.

Doporučení před použitím

  • Ošetření zahradního nábytku ThermoWood nátěrem OWATROL AQUADECKPodklad musí být dokonale čistý, suchý, bez nečistot, špíny, mastnoty, plísní a předchozích nátěrů.
  • Ošetření zahradního nábytku ThermoWood nátěrem OWATROL AQUADECKDřevo musí být suché (maximálně 18% vlhkosti).
  • Ošetření zahradního nábytku ThermoWood nátěrem OWATROL AQUADECKNové a čerstvé dřevo je před nátěrem nutné jemně přebrousit, aby se dřevu otevřely póry.
  • Ošetření zahradního nábytku ThermoWood nátěrem OWATROL AQUADECKNenanášejte na přímém slunci nebo na horké povrchy.
  • Ošetření zahradního nábytku ThermoWood nátěrem OWATROL AQUADECKNenanášejte v případě, že očekáváte příchod studeného nebo vlhkého počasí během příštích 12 hodin.
  • Ošetření zahradního nábytku ThermoWood nátěrem OWATROL AQUADECKDávejte také pozor na časné ranní rosy.
  • Ošetření zahradního nábytku ThermoWood nátěrem OWATROL AQUADECKZakryjte vše, co nechcete natřít, včetně rostlin a keřů.

Aplikace

OWATROL AQUADECKS aplikace štětcem

Ošetření zahradního nábytku ThermoWood nátěrem OWATROL AQUADECKOWATROL AQUADECKS®je ideální nanášet kvalitním štětcem nebo válečkem, upřednostněte raději kvalitní štětec. AQUADECKS® je rychleschnoucí a uschne v závislosti na podmínkách po pouhých 4 hodinách. Na zahradním nábytku, a vodorovných plochách může být doba schnutí až 48 hodin v závislosti na klimatických podmínkách.

Ošetření zahradního nábytku ThermoWood nátěrem OWATROL AQUADECKDůkladně nátěr AQUADECKS® promíchejte před a pravidelně během aplikace.

Ošetření zahradního nábytku ThermoWood nátěrem OWATROL AQUADECKAQUADECKS® nikdy a ničím neřeďte!

Ošetření zahradního nábytku ThermoWood nátěrem OWATROL AQUADECKNaneste vydatnější první vrstvu AQUADECKS® ve směru vláken a na takovou plochu, kterou jste schopni dokončit v průběhu 15-20 minut.

Ošetření zahradního nábytku ThermoWood nátěrem OWATROL AQUADECKNaneste druhou vrstvu ihned, jakmile zmizí „mokrý vzhled“ první vrstvy (nátěr nasaje do dřeva), obvykle je to po cca 15 - 20 minutách.

Ošetření zahradního nábytku ThermoWood nátěrem OWATROL AQUADECKNedovolte, aby mezi nanášením jednotlivých vrstev nátěr AQUADECKS® úplně proschl!

Ošetření zahradního nábytku ThermoWood nátěrem OWATROL AQUADECKV případě, že i druhou vrstvu dřevo dobře nasaje, je to důkaz, že dřevo není plně nasyceno a je vhodné aplikovat další vrstvy, a to vždy bez proschnutí a s intervalem okolo 15-20 minut! Míra nasycení se u dřeva určuje od schopnosti absorpce dalšího nátěru, pokud je tedy dřevo schopné absorpce, pokračujte v jeho sycení dalšími vrstvami nátěru, až do úplného nasycení. Od míry nasycení dřeva se výrazně odvíjí interval udržovacího nátěru.

Ošetření zahradního nábytku ThermoWood nátěrem OWATROL AQUADECKPo ukončení procesu sycení setřete savým materiálem přebytečný nátěr, který nepronikl do dřeva nebo ho štětcem zaneste do oblastí, kde se nátěr již vstřebal, aby se zabránilo vzniku lesklých míst na povrchu. AQUADECKS® slouží pro ošetření dřeva zevnitř a cílem aplikace není vytvořit na povrchu vrstvu, ba naopak tomu je nutné předcházet.

Tyto informace jsou pouze doporučením, vždy při aplikaci striktně dodržujte zásady stanovené v technickém listu nátěru AQUADECKS®, který naleznete zde a na obalu každé nátěrové hmoty!


Nátěrové hmoty OWATROL – AQUADECKS dodáváme ve třech odstínech:

OWATROL – AQUADECKS
Odstín: HONEY
ThermoWood® před / po nátěru
Nátěr OWATROL – AQUADECKS
OWATROL – AQUADECKS
Odstín: TEAK
ThermoWood®před / po nátěru
Nátěr OWATROL – AQUADECKS
OWATROL – AQUADECKS
Odstín: GRAPHITE GREY
ThermoWood® před / po nátěru
Nátěr OWATROL – AQUADECKS

Poznámka: Jako podklad těchto vzorků byla pro nátěr použita prkna ThermoWood® SHP 26 x 92 mm, která jsou nejpoužívanějším materiálem pro výrobu dřevěného zahradního nábytku PROWOOD.

Náhled má pouze informativní charakter a reálný odstín se může mírně lišit, vzhledem k přírodnímu charakteru materiálu ThermoWood®.

Ošetření zahradního nábytku ThermoWood nátěrem OWATROL AQUADECK z materiálu ThermoWood®OWATROL AQUADECKS – technický listOšetření zahradního nábytku ThermoWood nátěrem OWATROL AQUADECK z materiálu ThermoWood®OWATROL AQUADECKS – bezpečnostní list