Certifikáty

Finský certifikát FINOTROL
(kontrola výrobního procesu)
Nizozemský certifikát KOMO
(doložení biologické odolnosti)
Britský certifikát BRE
(doložení 30tileté životnosti)
Certifikát FINOTROL kontrola výrobního procesu tepelně upraveného dřeva ThermoWood®Certifikát KOMO biologická odolnost tepelně upravené dřevo ThermoWood®Certifikát BRE tepelně upravené dřevo ThermoWood®
ES – Prohlášení o shodě
(CE značení výrobků)
Certifikát PEFC
(doložení původu suroviny)
Skandinávská ekoznačka
enviromentální systém označení
ES prohlášení o shodě tepelně upravené dřevo ThermoWood®Certifikát KOMO biologická odolnost tepelně upravené dřevo ThermoWood®Skandinávská ekoznačka - enviromentální systém označení

Certifikace kvality

Finská Asociace výrobců ThermoWood® (TWA)Výroba produktu ThermoWood® je realizována ve výrobním závodě ve městě Iisalmi ve středním Finsku. Tento závod je řízen přísnými pravidly systému kvality. Systém kvality pro výrobu ThermoWood® byl vytvořen ve spolupráci s finskou Asociací výrobců ThermoWood® (TWA) a stanovuje průmyslový standard pro tento produkt. Oy Lunawood Ltd je vedoucí společností na trhu vysoce kvalitních produktů z ThermoWood®.

Finská národní certifikační autorita FINOTROL OyNa splnění standardních požadavků kvality pro materiál ThermoWood® (Thermo-S a Thermo-D) dohlíží finská národní certifikační autorita FINOTROL Oy.

ico_pdf.gifCertifikát FINOTROL

PEFC certifikát

Certifikát PEFC o původu materiálu

Materiál pro výrobu ThermoWood® ve finském závodě v Iisalmi je zajišťován z trvale udržitelných obhospodařovaných lesů. Spotřebitelský řetězec lesních produktů je certifikován PEFC certifikátem (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) a má právo užívat logo PEFC.
Tento certifikát poskytuje zákazníkům jistotu, že takovéto produkty nebo produktové řady jsou původem z certifikovaných a kontrolovaných lesů.
Více informací o certifikaci naleznete na stránkách PEFC certifikace www.pefc.org.

Certifikát INSPECTAico_pdf.gifCertifikát PEFC

Kolektivní certifikační značka KOMOSKH produktový certifikát KOMO

Certifikát KOMO o biologické odolnosti a kvalitě výroby

Závodu Oy Lunawood Ltd v Iisalmi byl udělen nizozemskou společností SKH certifikát KOMO pro produkt ThermoWood® potvrzující požadavky na biologickou odolnost a kvalitu výroby.

ico_pdf.gifCertifikát KOMO

Britský certifikát BRE

Certifikát BRE o životnosti materiálu

Závodu Oy Lunawood Ltd v Iisalmi byl udělen britský certifikát BRE pro produkt ThermoWood® dokládající minimální životnost materiálu 30 let.

ico_pdf.gifCertifikát životnosti BRE