Použité materiály

DŘEVĚNÝ ZAHRADNÍ NÁBYTEK PROWOOD - profil SHP 42 x 117 mm

Dřevěný zahradní nábytek PROWOOD z masivu ThermoWoodThermoWood® je určen pro terasové a bazénové rošty, obklady fasád, pro výrobu zahradního nábytku, pro veškeré interiérové i exteriérové aplikace a pro použití do vlhkého prostředí.

Dřevěný zahradní nábytek PROWOOD z masivu ThermoWoodVýchozí surovinou pro výrobu dřevěného zahradního nábytku PROWOOD je finská borovice, která je tepelnou a vlhkostní úpravou zpracována na tepelně upravené dřevo – ThermoWood®. Proces modifikace materiálu probíhá v šesti komorách v teplotním rozmezí 160 - 215 ˚C. Takto upravené dřevo získá nové fyzikální a mechanické vlastnosti. Je to zejména delší trvanlivost (minimální životnost materiálu je 30 let), odolnost proti hnilobě, vyšší pevnost a rozměrová stálost.

Dřevěný zahradní nábytek PROWOOD z masivu ThermoWoodBěhem procesu ThermoWood® nejsou používány žádné chemické přísady a celý výrobní proces je plně ekologický. Tepelná úprava probíhá pouze za pomoci energie a páry. Na konci své životnosti tak lze ThermoWood® zařadit do alternativního využití nebo odstranit stejným způsobem jako běžné dřevo.

Dřevěný zahradní nábytek PROWOOD z masivu ThermoWoodThermoWood® je zdravotně nezávadný a vyhovuje příslušným normám a hygienickým předpisům. Materiál pro výrobu tepelně upravené borovice pochází z finských lesů a je certifikovaný systémem PEFC.

Schéma šestikomorového tuneluSchéma šestikomorového tunelu

Dřevěný zahradní nábytek PROWOOD z masivu ThermoWoodKvalita vstupního materiálu má zásadní vliv na kvalitu ThermoWood®. Z velké části je pro tepelnou úpravu vybírána třída řeziva se zdravými suky. S ohledem na úspěch tepelného zpracování není obsah počáteční vlhkosti ve dřevě podstatný.

Výrobní proces ThermoWood® probíhá ve třech fázích:

Dřevěný zahradní nábytek PROWOOD z masivu ThermoWoodV první fázi tepelného zpracování probíhá vysokoteplotní sušení při teplotách 100 – 130 °C. Tento proces spotřebuje nejvíce času z celého procesu tepelné úpravy. Během této fáze je vlhkost snížena téměř až na nulu. Doba sušící fáze závisí na počáteční vlhkosti dřeva, dřevině a tloušťce řeziva. Aby bylo sušení úspěšné, je důležité se vyhnout vnitřním trhlinám. Během sušení cestuje voda volná v důsledku rozdílu povrchového napětí a tlaku páry k povrchu.

Výrobní proces ThermoWood<sup>®</sup> – tepelně upravené profily

Dřevěný zahradní nábytek PROWOOD z masivu ThermoWoodV druhé fázi dochází k samotnému tepelnému zpracování, které se provádí v uzavřených komorách, ve kterých je teplota zvyšována na 190-215°C v závislosti na stupni procesu. Fáze teplotního ošetření začíná ihned po fázi vysokoteplotního sušení. Tato fáze tepelné úpravy trvá 2-3 hodiny. Pára je používána během sušení i tepelného zpracování jako ochrana. Ochranná parní mlhovina chrání dřevo před hořením a ovlivňuje chemické změny, ke kterým dochází ve dřevě.

Dřevěný zahradní nábytek PROWOOD z masivu ThermoWoodTřetí fází je konečné zpracování. Dřevo je po tepelném ošetření kontrolovaně ochlazováno. Zvláštní péče musí být v této fázi věnována vysokému teplotnímu rozdílu mezi dřevem a venkovním vzduchem, který může způsobit trhliny. Kromě toho musí být dřevo znovu vlhčeno, aby mělo vhodnou vlhkost před konečným použitím. Konečná vlhkost dřeva má podstatný vliv na jeho pracovní vlastnosti – je obtížné pracovat se dřevem, které je příliš suché. Po konečné úpravě by měla být konečná vlhkost dřeva 5 - 7 %. V závislosti na tepelném ošetření a řezivu trvá fáze konečného ošetření 5 - 15 hodin.

Dřevěný zahradní nábytek PROWOOD z masivu ThermoWoodPro výrobu dřevěného zahradního nábytku PROWOOD byl upřednostněn vstupní materiál tepelné úpravy Thermo–D (durability = odolnost), který je ošetřen při teplotě 212°C ±3°C a patří do třídy biologické odolnosti D2, která představuje velice dobrou biologickou odolnost a je doložena nizozemským certifikátem KOMO.


Dřevěný zahradní nábytek PROWOOD z masivu ThermoWoodDlouhodobě ohřívané dřevo mění některé své chemické a fyzikální vlastnosti. Změna ve vlastnostech je způsobena hlavně tepelnou degradací hemicelulózy. Požadované změny se začnou objevovat již okolo 150°C a pokračují s postupně se zvyšující teplotou. Výsledkem je snížení bobtnání a sesychání dřeva (zvýšení rozměrové stability), zvýšení biologické odolnosti a tmavnutí barvy. Při tepelné úpravě ze dřeva vytékají některé vyluhovatelné látky (pryskyřice), dřevo se stává lehčím. Rovnovážná vlhkost a pH jsou sníženy, naopak tepelně izolační vlastnosti jsou zvýšeny. Tvrdost dřeva a pevnostní vlastnosti jsou také změněny.

Dřevěný zahradní nábytek PROWOOD z masivu ThermoWoodTepelné změny zvyšují dobu trvanlivosti materiálu ThermoWood® na více než 30 let bez použití povrchového ošetření. Při tepelném procesu je degradována hemicelulóza, která slouží jako zdroj potravy dřevokazným houbám a škůdcům. Důsledkem toho je, že ThermoWood® není napadán těmito parazity.

Dřevěný zahradní nábytek PROWOOD z masivu ThermoWoodVe srovnání s normálním dřevem pohltí tepelně upravené dřevo výrazně méně vlhkosti ve formě vodní páry. Hydroskopická rovnovážná vlhkost tepelně upraveného dřeva je o 30 – 50 % nižší než u jakéhokoliv jiného druhu dřeva, včetně impregnovaného dřeva. Při teplotě okolo 20 °C, kdy je relativní vlhkost vzduchu 60 – 70 %, je rovnovážná vlhkost tepelně upraveného dřeva asi 6 – 7 %. Pokud relativní vlhkost stoupne na 80 %, rovnovážná vlhkost dřeva je stále jen okolo 8 %. Tím se podstatně sníží pohyb materiálu způsobený vlhkostí a veškeré škody, které z toho vyplývají.

Dřevěný zahradní nábytek PROWOOD z masivu ThermoWoodDalším charakteristickým rysem je odstranění veškeré pryskyřice ze dřeva během výrobního procesu. Díky tomu je snadnější aplikace povrchové úpravy a nedochází k průniku pryskyřice přes nátěr na povrch. V kombinaci se zvýšenou stabilitou a biologickou odolností lze díky těmto zásahům snížit nároky na údržbu. Ovšem to neznamená, že tepelně zpracované dřevo je stabilní vůči UV záření – k šednutí materiálu dochází stejně jako u přírodního dřeva. Nicméně pokud se materiál ThermoWood® neošetřuje, nesníží to nikterak zásadně jeho životnost, avšak není možné pak garantovat veškeré deklarované vlastnosti materiálu a také vznikání větších než vlásečnicových trhlin.


rez-plus-pcd91.jpgDřevěný zahradní nábytek PROWOOD z masivu ThermoWoodPro minimalizaci poškození UV zářením a povětrnostními vlivy je nutné všechny plochy nábytku PROWOOD povrchově ošetřit ochranným nátěrem, zvláštní pozornost je třeba věnovat koncovým řezným plochám (čelům). Otevřené řezné plochy (čela), před provedením finální povrchové úpravy, ošetřete speciálním prostředkem z naší nabídky, určeným pro konzervaci řezných ploch (OWATROL PCD 91).

Pro finální ošetření nábytku PROWOOD doporučujeme použití nátěrových hmot dodávaných naší firmou (OWATROL-AQUATHERM®).

Nátěr na dřevo ThermoWood OWATROL AQUATHERMDřevěný zahradní nábytek PROWOOD z masivu ThermoWoodV případě, že budete vybírat nátěrovou hmotu samostatně, doporučujeme vodou ředitelné pigmentované oleje s UV ochranou na bázi alkydových či akrylových pryskyřic. Použití samotných olejů na přírodní či syntetické bázi není doporučeno.

Dřevěný zahradní nábytek PROWOOD z masivu ThermoWoodV případě, že nábytek PROWOOD není povrchově ošetřen (je nedostatečně nebo nevhodně ošetřen) nátěrovou hmotou, nesníží to nikterak zásadně jeho životnost, avšak není možné garantovat veškeré deklarované vlastnosti materiálu, vznikání větších než vlásečnicových trhlin a také jeho nestejnoměrné barevné změny.

Dřevěný zahradní nábytek PROWOOD z masivu ThermoWoodThermoWood® je možné montovat s použitím vrutů a spojovacích prvků vhodné velikosti. Otvory mají být předvrtány s osazením pro zapuštění hlavy vrutů do úrovně povrchu. Vruty s menším počtem závitů poskytují optimální pevnost spoje. Samořezné šrouby mohou být použity bez předvrtání. Při aplikaci materiálu ve vlhkém prostředí je nutné použít spojovací kování s antikorozní úpravou. Při zatloukání spojovacích prvků se doporučuje vyvarovat se úderu kladivem do materiálu.

Dřevěný zahradní nábytek PROWOOD z masivu ThermoWoodVíce informací o materiálu ThermoWood® naleznete zde.

Certifikáty materiálu ThermoWood®

Finský certifikát FINOTROL
(kontrola výrobního procesu)
Nizozemský certifikát KOMO
(doložení biologické odolnosti)
Britský certifikát BRE
(doložení 30tileté životnosti)
Certifikát FINOTROL kontrola výrobního procesu tepelně upraveného dřeva ThermoWood®Certifikát KOMO biologická odolnost tepelně upravené dřevo ThermoWood®Certifikát BRE tepelně upravené dřevo ThermoWood®
ES – Prohlášení o shodě
(CE značení výrobků)
Certifikát PEFC
(doložení původu suroviny)
Skandinávská ekoznačka
enviromentální systém označení
ES prohlášení o shodě tepelně upravené dřevo ThermoWood®Certifikát KOMO biologická odolnost tepelně upravené dřevo ThermoWood®Skandinávská ekoznačka - enviromentální systém označení

Certifikace kvality

Finská Asociace výrobců ThermoWood® (TWA)Výroba produktu ThermoWood® je realizována ve výrobním závodě ve městě Iisalmi ve středním Finsku. Tento závod je řízen přísnými pravidly systému kvality. Systém kvality pro výrobu ThermoWood® byl vytvořen ve spolupráci s finskou Asociací výrobců ThermoWood® (TWA) a stanovuje průmyslový standard pro tento produkt. Oy Lunawood Ltd je vedoucí společností na trhu vysoce kvalitních produktů z ThermoWood®.

Finská národní certifikační autorita FINOTROL OyNa splnění standardních požadavků kvality pro materiál ThermoWood® (Thermo-S a Thermo-D) dohlíží finská národní certifikační autorita FINOTROL Oy.

ico_pdf.gifCertifikát FINOTROL

PEFC certifikát

Certifikát PEFC o původu materiálu

Materiál pro výrobu ThermoWood® ve finském závodě v Iisalmi je zajišťován z trvale udržitelných obhospodařovaných lesů. Spotřebitelský řetězec lesních produktů je certifikován PEFC certifikátem (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) a má právo užívat logo PEFC.
Tento certifikát poskytuje zákazníkům jistotu, že takovéto produkty nebo produktové řady jsou původem z certifikovaných a kontrolovaných lesů.
Více informací o certifikaci naleznete na stránkách PEFC certifikace www.pefc.org.

Certifikát INSPECTAico_pdf.gifCertifikát PEFC

Kolektivní certifikační značka KOMOSKH produktový certifikát KOMO

Certifikát KOMO o biologické odolnosti a kvalitě výroby

Závodu Oy Lunawood Ltd v Iisalmi byl udělen nizozemskou společností SKH certifikát KOMO pro produkt ThermoWood® potvrzující požadavky na biologickou odolnost a kvalitu výroby.

ico_pdf.gifCertifikát KOMO

Britský certifikát BRE

Certifikát BRE o životnosti materiálu

Závodu Oy Lunawood Ltd v Iisalmi byl udělen britský certifikát BRE pro produkt ThermoWood® dokládající minimální životnost materiálu 30 let.

ico_pdf.gifCertifikát životnosti BRE